Instrukcja użytkownika

note
Instrukcja użytkownika Aplikacji Konto Interesanta (dokument w formacie PDF). Wersja 3.01 opublikowana w dniu 04.01.2021 r.