Instrukcja użytkownika

note
Instrukcja użytkownika Aplikacji Konto Interesanta (dokument w formacie PDF). Wersja 3.03 opublikowana w dniu 31.12.2022 r.