Instrukcja użytkownika

note
Instrukcja użytkownika Aplikacji Konto Interesanta (dokument w formacie PDF). Wersja 3.02 opublikowana w dniu 25.05.2021 r.