Opłata on-line

movie
Film prezentujący możliwość zmiany odpowiedzi na pytanie opłata on-line z TAK na NIE, w przypadku braku banku na liście dostępnych.