Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu jednostki

movie
Film instruktażowy prezentujący sposób wypełnienia i złożenia zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu jednostki