Wydawca treści

Materiały szkoleniowe:

Instrukcja użytkownika

31.12.2022
Instrukcja użytkownika Aplikacji Konto Interesanta (dokument w formacie PDF). Wersja 3.03 opublikowana w dniu 31.12.2022 r.

Obsługa Aplikacji Konto Interesanta

19.12.2020
Film instruktażowy prezentujący sposób posługiwania się Aplikacją Konto Interesanta (informacje ogólne)

Rejestracja jednostki

15.02.2022
Film instruktażowym dotyczący wypełniania wniosku o rejestrację jednostki

Nieodpłatny dostęp do danych w Rejestrze

19.12.2020
Film instruktażowy prezentujący zasady nieodpłatnego dostępu do danych w Rejestrze

Dane dobrowolne

19.12.2020
Film instruktażowy prezentujący sposób przekazywania do Rejestru danych dobrowolnych oraz ich aktualizacji

Opłata on-line

09.02.2022
Film prezentujący możliwość zmiany odpowiedzi na pytanie opłata on-line z TAK na NIE, w przypadku braku banku na liście dostępnych.

Zmiana lub aktualizacja danych jednostki

09.02.2022
Obsługa wniosku o zmianę danych

System REJA24 Informacje ogólne

29.03.2021
Instrukcja posługiwania się Systemem REJA24 (dokument w formacie PDF). Wersja 3.02 opublikowana w dniu 29.03.2021 r.

Plakat informacyjny

19.12.2020
Plakat informacyjny dotyczący uruchomienia rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów

Broszura informacyjna

19.12.2020
Broszura informacyjna dotycząca Rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów, podstawy prawnej jego działania oraz udostępnionych interesantom usług elektronicznych (e-Usług)

Utworzenie konta Interesanta

20.10.2020
Film instruktażowy prezentujący sposób utworzenia konta Interesanta przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub podpisu osobistego (e-Dowód)

Rezerwacja Numeru Rejestracyjnego

11.08.2020
Film instruktażowy prezentujący sposób wypełnienia i złożenia wniosku o rezerwację Numeru Rejestracyjnego jednostki oraz opcjonalnie jej nazwy

Wydanie Wyciągu lub Odpisu z Rejestru

11.08.2020
Film instruktażowy prezentujący sposób wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie Wyciągu lub Odpisu z Rejestru

Wydanie wtórnika Dokumentu Rejestracyjnego

25.09.2020
Film instruktażowy prezentujący sposób wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie wtórnika Dokumentu Rejestracyjnego

Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu

25.09.2020
Film instruktażowy prezentujący sposób wypełnienia i złożenia zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu jednostki

Wykreślenie jednostki z Rejestru

01.09.2020
Film instruktażowy prezentujący przygotowanie i złożenie wniosku o wykreślenie jednostki z Rejestru

Korekta wniosku

25.09.2020
Film instruktażowy prezentujący złożenie korekty wniosku oraz obsługę korespondencji w sprawie

Złożenie wniosku w postaci dokumentu elektronicznego

22.10.2020
Film instruktażowy prezentujący sposób składania wniosków w postaci dokumentu elektronicznego przygotowanego na podstawie wzorca umieszczonego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych
— 20 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 18 rezultatów.

Wydawca treści